Memupuk Kemurahan Hati dan Kedermawanan

Di antara sifat-sifat mulia yang dianjurkan dalam Islam ialah sifat dermawan. Kedengarannya sederhana, namun tidak setiap orang mampu menjadi pribadi yang dermawan. Sebab menjadi dermawan tidak hanya berarti mampu memberi atau menolong orang lain, tapi lebih dari itu ialah menahan derita demi kesenangan atau kebahagiaan orang lain. Kalau sekadar memberi, apalagi kalau kebetulan kita memiliki […]